14 Mayıs 2013 Salı

kalbim seni söylüyor

Duy beni uzaklardan, kalbim seni söylüyor
Her gün bir şarkı ile, kalbim seni söylüyor

Seni rüzgâra söylüyorum, rüzgâr seni esiyor
Seni bulutlara döküyorum, bulutlar seni yağıyor

Ey aşk, mavi yüzün görünmüyor

Seni çiçeğe anlatıyorum, çiçek sen kokuyor
Seni geceye anlatıyorum, gönlümle seni okuyorum...

Seni toprağa döküyorum, toprak seni açıyor
Seni çiçeğe anlatıyorum, çiçek sen kokuyor

Ey aşk, mavi yüzün görünmüyor

;)

26 Şubat 2013 Salı
Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.